Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro, samen stellen ze bijna 140.000 personeelsleden te werk. Onze zorgvoorzieningen willen kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg bieden.

Zorgnet-Icuro is een netwerk dat een actieve rol speelt in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden.