Geschiedenis

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit 24 06 1999 (BS 29 02 2000 en KB 21 9 2004BS 28/10/2004), waarbij de functie van Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) in het Rust - en verzorgingstehuis werd ingevoerd, werd Crataegus opgericht. Het was een samenwerkingsplatform tussen de toenmalige Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Huisartsen (WVVH), Unie van Huisartsenkringen (UHAK) en Vlaams Huisartsen Navormingsinstituut (VHNI). Er werd een succesvolle opleidingscyclus ontwikkeld toegankelijk voor CRAs in Vlaanderen. De opleiding werd wetenschappelijke geëvalueerd met behulp van een subsidie van de Merck Foundation. De voormalige opleidingscyclus werd tot eind september 2015 georganiseerd binnen het pilootproject vanuit het RIZIV-FOD Volksgezondheid.

In 2019 werd, naar aanleiding van de zesde staatshervorming,  een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) gepubliceerd dat het nieuwe kader bepaalt voor de werking en erkenning van de woonzorgcentra. Dit betekende ook een aanpassing van de CRA functie en de basisopleiding. Op 1 maart 2022 is de nieuwe basisopleiding voor CRAs gelanceerd.