Lokale CRA-platformen

Lokaal samenwerken met andere CRAs loont. Samenwerken leidt vaak tot een meer uniform medisch beleid en procedures in de woonzorgcentra uit diezelfde regio. Dit kan een positief effect hebben op de ervaren kwaliteit van zorg voor bewoners. Een samenwerkingsinitiatief biedt de mogelijkheid om diverse actoren te betrekken in het vormen van het medisch beleid in het WZC. Bijvoorbeeld andere CRAs uit de regio, de lokale huisartsen, geriaters, welzijnsdiensten of andere relevante actoren. Door samen te werken leer je elkaars perspectieven inzien en is er een platform om heldere afspraken te maken. Een uniform beleid creëert ook voor huisartsen met patiënten woonachtig in verschillende woonzorgcentra een meer efficiënte werkcontext. Tot slot kan een lokaal samenwerkingsinitiatief een vangnet zijn voor CRAs: een groep collega’s om een laagdrempelig en vertrouwelijk vragen te stellen en ervaring uit te wisselen. Zeker voor nieuwe CRAs is dat een grote meerwaarde.