Over de basisopleiding

De CRA basisopleiding heeft als doel om huisartsen de handvaten, instrumenten en achtergrond te geven om als CRA het beleid op populatieniveau in woonzorgcentra mee vorm te geven. Dit met oog voor interprofessionele samenwerking en inbedding in de lokale context. De cursus volgt de criteria die werden opgelegd door het Besluit van de Vlaamse Regering, Bijlage XII, art 48 en omvat in ieder geval de volgende onderdelen:  

  • De organisatie van en de regelgeving over woonzorgcentra, inclusief de kwaliteit van zorg;  

  • De specificiteit van de geriatrische geneeskunde, inclusief palliatieve zorg, levenseindezorg en farmaceutische zorg;  

  • Het voorkomen van infecties en het beheer van de antibioticatherapie;  

  • De communicatietechnieken, inclusief de communicatie met bewoners met mentale of cognitieve beperkingen en de communicatie over de wensen en voorkeuren van de bewoner 

Image