FAQ's

Hier vindt u een antwoord op veel gestelde vragen over de CRA-functie, gesorteerd op thema 

Image

Wet- en regelgeving

Algemeen

  • Het honorarium van de CRA betreft een verloning vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid die door het WZC moet worden doorgestort. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming in de ervaring tijdens de Covid crisis is een overleg gaande over verdergaande aanpassingen. Voor de actuele bedragen van het dagforfait F per aanwezige bewoner, verwijzen ...
  • Ja, u kunt zich al engageren als CRA tijdens het volgen van de opleiding. Wel dient u uw attest te behalen binnen 4 jaar na uw aanstelling als CRA.
  • Tijdsregistratie basisopleiding Doorloop je de cursus op bijvoorbeeld 5 verschillende momenten, dan wordt de geregistreerde tijd van die 5 momenten bij elkaar geteld.Tijdregistratie nakijkenJe klikt op de course homepage op ‘Mijn getuigschrift’. Op het scherm dat dan opent, zie je alle lopende en behaalde getuigschriften staan. Bij de lopende zie ...
  • Ja dat kan. Diverse huisartsen delen de taken en verantwoordelijkheden van de CRA met twee. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is hiermee akkoord, op voorwaarde dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over welke huisarts voor welke aspecten aanspreekbaar is. Hieronder leest u een voorbeeld van hoe twee huisartsen het CRA-schap samen ...

Infectiebeheer