Attest basisopleiding en continue professionele vorming

Bij succesvolle afronding van alle zes de modules ontvangt u het CRA basisattest. Dit attest bewijst dat u de wettelijke verplichte opleiding heeft afgerond en de functie als CRA kwalitatief kan praktiseren. Dit attest dient u uiterlijk vier jaar na uw aanstelling als CRA te behalen.

Om de CRA functie naar kwaliteit te kunnen blijven uitoefenen voorziet de regelgeving dat de CRA minsten zes uur per jaar navorming dient te volgen over onderwerpen gerelateerd aan ouderenzorg in het algemeen of specifiek gericht op de taken van de CRA, zoals bijvoorbeeld populatiemanagement of interprofessioneel samenwerken. Deze uren vallen binnen de 20 uur verplichte nascholing als huisarts.

Bekijk ook zeker de vormingsagenda van onze partners waaronder Domus Medica en Zorgnet-Icuro voor relevante navormingen.